Gimnazijos direktorė:

Ramunė Katinauskienė;

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Edita Indrašienė;

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams:

Janina Jasinskaja;

Raštinės vedėja:

Regina Miliškevič;

Vyr. buhalterė:

Alicija Lešnevskaja.