Gimnazija bendradarbiauja su socialiniais partneriais:

Lavoriškių pasienio užkarda,

Lavoriškių girininkija,

Mickūnų lopšeliu – darželiu,

Bendrosios praktikos gydytoja V. Staliulioniene,

Lavoriškių seniūnija,

Lavoriškių parapija.