Mokinių atostogos 2020-2021 m.m.

Rudens atostogos: 

priešmokyklinei gr, 1-4 klasėms

2020-10-26

2020-10-30

Rudens atostogos: 

5-8 klasių, I - IV G klasėms

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

priešmokyklinei gr, 1-4 klasėms

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 

5 - 8, I - IV G klasėms

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos atostogos: 

priešmok. gr., 1-4 kl., 5-8 kl., I-IV G kl.

2021-02-15

2021-02-19

Velykų (Pavasario) atostogos: 

priešmokyklinei gr, 1-4 klasėms

2021-04-06

2021-04-09

Velykų (Pavasario) atostogos: 

5 - 8, I - IV G klasėms

2021-04-06

2021-04-09