PATVIRTINTA

Lavoriškių gimnazijos direktoriaus

2021 m. lapkričio  26 d.

įsakymu Nr. V- 118 (1.3.)

LAVORIŠKIŲ GIMNAZIJOS

2021 – 2022 M. M.

POPAMOKINIO UŽIMTUMO  GRAFIKAS

1 – 4 KLASIŲ MOKINIAMS

SAVAITĖS DIENA

LAIKAS/ ZONA

MOKYTOJAS

KLASĖS/ PATALPA

Pirmadienis

13.00 – 15.00

L. Milto

1B, 3

13.00 – 15.00 geltonoji

V. Makevič

1A, 2, 4

15.00 – 16.30

L. Milto

1A, 1B, 2, 3, 4

 

 Antradienis

13.00 – 15.00 geltonoji

V. Makevič

1A, 2, 4

13.00 – 15.00

J. Suchockienė

1B, 3

15.00 – 16.30 geltonoji

V. Makevič

1A, 1B, 2, 3, 4

 

Trečiadienis

13.00 – 15.00

L. Milto

1B, 3

13.00– 15.00 geltonoji

A.    Loienko

1A, 2, 4

15.00 – 16.30

J. Suchockienė

1A, 1B, 2, 3, 4

 

Ketvirtadienis

13.00 – 15.00

E. Rynkunienė

1B, 3

13.00 – 15.00 geltonoji

A. Kisel

1A, 2, 4

15.00 – 16.30

E. Rynkunienė

1A, 1B, 2, 3, 4

 

 Penktadienis

13.00 – 15.00 geltonoji

A. Kisel

1A, 2, 4

13.00 – 15.00

L. Milto

1B, 3

15.00 – 16.30 geltonoji

A. Kisel

1A, 1B, 2, 3, 4