www.lamabpo.lt 

 • Aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainės.
 • Studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos.

www.mukis.lt 

 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

www.smm.lt

 • Brandos egzaminai.
 • Apie stojimą į aukštąsias mokyklas.
 • Apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

www.aikos.smm.lt

 • Supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis.
 • Pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant.
 • Informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.mokslas.lt

 • Lietuvos mokslas ir studijos. Rasite visų aukštųjų mokyklų, kolegijų, akademijų adresus, studijų programas, priėmimo tvarką, priėmimo dalyvių skaičių, specialistų poreikį.
 • Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašas.
 • Maksimalios metinės valstybės finansuojamų studijų kainos.

www.kastu.lt

 • Informuoja jaunimą apie sudaromas galimybes studijuoti užsienyje (Danijos, Švedijos, Nyderlandų, Anglijos ir Škotijos aukštosiose mokyklose), suprantamomis sąlygomis organizuoja stojimo procesą į užsienio aukštąsias mokslo įstaigas bei padeda ieškoti atsakymų į visus klausimus, susijusius su studijomis ir gyvenimu užsienyje.

www.egzaminai.lt

 • Informuoja apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus, įskaitas, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, atlieka tarptautinius tyrimus.
 • Pateikia informaciją apie egzaminų tvarkaraštį, įskaitas, egzaminų programas, užduotis, vykdymo instrukcijas, vertinimą.

www.karjerosmokykla.lt

 • Informuoja kaip rašomas Europinio standarto gyvenimo aprašymas, oficialiai patvirtintas visose ES šalyse. Pateikia žinių apie Europass (istorija ir dokumentai, galimybė susikurti savo CV).

www.euroguidance.lt

 • Profesijų aprašai.
 • ŠMPF išleistas gidas "Susipažink. Įvertink. Važiuok".
 • Filmai apie profesijas.
 • Filmukai "Karjeros planavimo žingsniai
 • Testai

www.kurstudijuoti.lt/index.php

 • Informacija apie LR aukštųjų mokyklų studijų programų kokybę
 • Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: visa informacija apie Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas: bendrojo priėmimo taisyklės, sąlygos.

www.ldb.lt/akmene/jdc

 • Profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos moksleiviams.

www.studijos.lt

 • Pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas. Pasirinkę mokymo įstaigą, mokymo programą ir įvedę balus, galėsite apskaičiuoti savo konkursinį balą. Šiame puslapyje taip pat rasite egzaminų užduotis.

www.stojimai.lt

 • Informacija apie stojimą.

www.kpmpc.lt

 • Kvalifikacinio ir profesinio mokymo plėtros centras.

www.svis.smm.lt

 • Švietimo valdymo informacinė sistema.
 • Oficiali informacija apie švietimo būklę (nacionaliniai rodikliai, mokyklų ir rajonų informacinės kortelės, kita statistinė informacija apie bendrojo lavinimo valstybines ir savivaldybių mokyklas.

www.cvbankas.lt

 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną.

www.europass.lt

 • Svetainė apie Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungtus ir patobulintus iki šiol galiojusius su asmens kvalifikacija ir kompetencijų skaidrumu susijusius dokumentus: pažymėjimus, sertifikatus.

www.es-isidarbinimas.lt

 • Svetainė įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose klausimais.

ec.europa.eu/plotus/

 • Mokymosi/studijų galimybės, nacionalines švietimo sistemos, mobilumo programos ir jų finansavimas bei naudinga informacija vykstantiems į kitas šalis.