Lavoriškių gimnazijos

direktoriaus

2020 d. rugsėjo  1 d.

įsakymu Nr. M - 91  (1.3.)

LAVORIŠKIŲ GIMNAZIJOS

  NUOTOLINIO MOKINIŲ KONSULTAVIMO GRAFIKAS

 2020– 2021 m.m. 5-8, IG-IVG kl. Mokiniams

     

Dalykas

Konsultuojantis mokytojas

Diena/laikas

Pastabos

Informacinės technologijos

Jovita Širvytė

Pirmadienis

15.00 – 16.00

 

Chemija

Kristina Slavinska

Antradienis

15.30 – 16.30

 

Rusų kalba

Ilona Muravskienė

Trečiadienis

15.30 – 16.30

 

Lietuvių kalba

Vilija Kočiūnaitė

Pirmadienis

15.00 – 16.00

 

Matematika

Vida Balvočienė

Trečiadienis

16.00 – 17.00

 

Anglų kalba

Darija Grigonienė

Ketvirtadienis

15.00 – 16.00

 

Matematika

Diana Jasiukevičienė

Pirmadienis

15.30-16.30

 

Lietuvių k.

Olga Symonovičienė

Pirmadienis

 15.00-16.00

 

Fizika

Edita Besusparienė

Antradienis

15.00 - 16.00

 

Biologija 

Gamta ir žmogus

Daiva Vagulienė

Ketvirtadienis

15.30-16.30

 

Istorija

Politologija

Pilietinis ugdymas

Ekonomika ir verslumas

Vaidotas Pakalniškis

Ketvirtadienis

15.30-16.30

 

Geografija

Ingrida Vairienė

Antradienis

15.00-16.00