Socialinio pedagogo tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:

  • Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų;
  • Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams- žalingų įpročių prevencija;
  • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir užsiėmimus;
  • Analizuoti konfliktines situacijas gimnazijoje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo būdą, elgesį, spręsti kitas problemas;
  • Skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą , gerinant ugdymo kokybę.

Socialinės pedagogės Justynos Stančik darbo grafikas

Tel.: 865543511

Savaitės diena

Kontaktinės valandos

Nekontaktinės valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

800 – 1330

1330 – 1600

1215 – 1245

Antradienis

800 – 1330

1330 – 1600

1215 – 1245

Trečiadienis

800 – 1330

1330 – 1600

1215 – 1245

Ketvirtadienis

800 – 1330

1330 – 1600

1215 – 1245

Penktadienis

800 – 1300

1300 – 1430

1215 – 1245

Kita veikla: dokumentų pildymas, konsultacijos su kitais specialistais, pasiruošimas prevencinės programos “Savu keliu” pamokoms, lankymasis mokinių namuose, susirinkimai, pasiruošimas prevenciniams renginiams, metodinė veikla ir pan.